Lääkärin todistukset

Lääkärin todistukset, lausunnot ja reseptien uusinta

Ajokorttitodistukset

AJOKORTTITODISTUKSIEN HINTOJA:

– ns. suppea ajokorttilausunto 81,90 €

– ns. laajennettu ajokorttilausunto 106,90 €

(hinnat sisältävät kaiken: tutkimuksen, lausunnon sekä poliklinikkamaksun)

Ajokortin saamista varten tarvitaan lääkärin todistus. Myös ammattiautoilijat tarvitsevat ajokorttitodistuksen säännöllisin väliajoin.

Ajokorttitarkastukseen kuuluu mm. näön ja kuulon tutkiminen, verenpaineen mittaaminen sekä yleisen terveydentilan ja sairauksien arviointi.

Ajokorttitodistus yli 70 v.

Ajokorttilain mukaan ajokorttilupaa haettaessa tai ajokorttia uudistettaessa iäkkäiden kuljettajien tulee tammikuun 19 päivästä 2013 lukien toimittaa ajokorttihakemuksensa liitteenä laajennettu lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä.

Ajokorttilain 27 §:n 2 momentin mukaan laajennettu lääkärintarkastus tulee tehdä:

Ryhmän 1 ( mopojen, moottoripyörien ja henkilöautojen) ajokorttilupaa haettaessa, jos hakija on täyttänyt 70- 75 vuotta ja sen jälkeen viiden vuoden välein ajokortin uusimisen yhteydessä.

Ryhmän 2 (kuorma- ja linja- auton) ajokorttia uusittaessa ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään 68- 78- vuotiaana ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Laajennetun ajokortin hakijoilla tulee olla mukana muista hoitolaitoksista löytyvät sairauskertomukset ja lääkemääräykset.

Reseptien uusinta

Reseptien uusinta tehdään puhelinajalla tai vastaanoton yhteydessä.

Lääkäriasema Aslakissa ei uusita PKV- ja huumausainelääkereseptejä, mikäli akuutti hoitotilanne ei sitä vaadi.

Tämä on lääkäriaseman yleinen käytäntö. Huomioithan tämän aikaa varatessasi.