Yleislääkärit

Yleislääkärin vastaanotolta apu nopeasti

Aamulla varattaessa yleislääkärin vastaanotolle saa usein ajan jo samalle päivälle.

Yleislääkäri on perusterveydenhuollon avainhenkilö, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa. Samalla yleislääkärillä asioiminen mahdollistaa luottamuksellisen hoitosuhteen syntymisen, mikä on hoidon onnistumisen kannalta tärkeää.

Yleislääkärin vastaanotolla hoituvat erilaiset infektiot, tuki- ja liikuntaelimistön vaivat, lievät vammat sekä monet krooniset sairaudet ja niiden kontrollit sekä näiden lääkityksen seuranta. Tarvittaessa yleislääkäri konsultoi erikoislääkäreitä ja ohjaa tarvittaviin jatkotutkimuksiin.

Yleislääkäri on asiantuntija myös sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Yleislääkäri uusii tarvittavat reseptit.

Lääkäriasema Aslakissa ei uusita PKV- ja huumausainelääkereseptejä, mikäli akuutti hoitotilanne ei sitä vaadi. Tämä on lääkäriaseman yleinen käytäntö, huomioithan tämän aikaa varatessasi.