Psykoterapeutti

Psykoterapeutti, SATU HOIKKA-HIETANEN

Psykoterapiapalvelut Aslakissa

Aslakissa psykoterapiavastaanottoa pitää Valviran laillistama ja Kela-pätevyyden omaava psykoterapeutti Satu Hoikka-Hietanen. Satu on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Psykoterapeuttinen viitekehys on ratkaisukeskeinen.

Palvelut:

Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67 -vuotiaille sekä tarvittaessa nuorten (16–25-vuotiaiden) terapioihin liittyen vanhempien ohjauskäyntejä. Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen, sinne siirtyminen tai mahdollistamaan sinne palaaminen taikka tukemaan opintojen edistymistä ja niiden loppuun saattamista.

Sinun on mahdollista saada Kela-korvausta seuraavista syistä:

työ- tai opiskelukykysi on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna olet ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon on sisältynyt tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito ks. lisätietoa http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Aikuisten ja nuorten psykoterapia

Aikuisten tai nuorten psykoterapiaan voi hakeutua omalla päätöksellä, läheisen tukemana tai lääkärin suosituksesta. Psykoterapiaan voi tulla omalla kustannuksella ilman lähetettä ja diagnoosia. Lääkärin diagnosoiman mielenterveyden häiriön kuntoutukseen tähtäävän ja vähintään vuoden kestävän psykoterapian kustannuksiin voi hakea Kelalta kuntoutustukea. Kela voi tukea psykoterapiaa kuntoutuksena. Silloin tarvitaan lääkärin tekemä B-lausunto.

Kriisien jälkikäsittely

Kriisien jälkikäsittelyn tavoitteena on tukea ja auttaa kriisiin joutunutta ilmaisemaan tunteitaan, lieventää ahdistuneisuutta sekä auttaa kriisin aiheuttamien välittämien ongelmien ratkaisemisessa. Kriisien jälkikäsittelyssä annetaan tietoa ja autetaan asiakasta ymmärtämään traumaattisten tapahtumien ja nykyisten oireidensa ja käyttäytymisensä välistä yhteyttä. Asiakasta ohjataan vakauttamaan oloaan ja toimintatapojaan, kokoamaan itseään ja parantamaan toimintakykyään ja eheyttämään persoonaansa.

Tapaamisten avulla häiritsevät oireet vähenevät ja ne saadaan paremmin hallintaan, jolloin eläminen nykyhetkessä helpottuu. Kriisien jälkikäsittelyssä käytetään erilaisia psykoterapeuttisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä.

Kriisien jälkikäsittely on tarkoitettu kaikille asiakkaille, jotka ovat kriittisen tilanteen vaikutuspiirissä. Kriisien jälkikäsittely on mahdollisuus järjestää myös ryhmätapaamisena, jos työyhteisössä tapahtuu jotain äkillistä ja järkyttävää. Äkillisen ja järkyttävän tilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon mahdollisimman pikaisesti.

Vanhempainohjaus -ja neuvonta

Vanhempainohjauksen tarkoituksena on antaa vanhemmille lisää ymmärrystä heidän oman lapsensa käyttäytymisestä ja ongelmista. Vanhempia autetaan myös vahvistamaan vanhemman suhdetta lapseen sekä löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen. Vanhempia tuetaan myös omassa jaksamisessa.

Vanhempainohjaus on myös tärkeä osa lapsen ja nuoren omaa terapiaa. Lapsen terapiassa käynti ei ole vain lapsen tai nuoren oma asia, vaan myös vanhemmat joutuvat tekemään töitä, jotta terapia onnistuisi ja siitä saataisi paras mahdollinen hyöty koko perheelle.

Asiantuntijuus:

* Lasten-ja nuorten haastavat elämäntilanteet

* Vanhemmuuden haasteet

* Kriisit ja traumat, traumaattiset elämäntapahtumat

* Masennuksen hoito

Psychotherapy sessions also in English

Ajanvaraus p. 016 636 112.